Ðặc điểm kiến trúc những cầu vòm bắc qua sông Ngự Hà trong vai trò kết nối và tổ chức giao thông của Kinh thành Huế redrake-gaming.com

Nếu ví sông Hương là ranh giới phân chia TP Huế ra hai miền Bắc – Nam lớn thì trong Kinh thành Huế được phân chia hai miền Bắc – Nam nhỏ hơn bởi con sông Ngự Hà. Sự kết nối hai miền được trải qua bởi những cái cầu được thiết lập và quy hoạch gắn bó mật thiết với vai trò và kết quả trọng yếu của sông Ngự Hà. Những chiếc cầu này hình thành trong quy trình dựng xây Kinh đô, khởi dựng từ thời vua Gia Long và hoàn mĩ nhất đến những đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị… Từ những cái cầu gỗ hình thành lúc đầu đến những cái cầu vòm kiên cố được xây dựng bằng gạch vồ và đá tkhô hanh tồn tại cho tới ngày này.

Vị trí sông Ngự Hà trong mặt bằng tổng thể Kinh thành Huế

 

Tổng quan lịch sử vẻ vang hình thành

Ngự Hà là con sông được hình thành dưới thời hai vị vua thứ nhất của triều Nguyễn. Đây là con sông vừa tự nhiên, vừa nhân tạo và tiền ảo thân của con sông này là sông Kim Long. Khi quy hoạch và sẵn sàng mặt bằng để xây dựng Kinh thành, những nhà kiến trúc thời Gia Long đã cho san lấp một vài đoạn của sông để thiết lập nên thân thành. Một số đoạn nguyên thủy của nó đã được dùng vào vài việc khác, như tạo ra những hồ, ao và lòng sông Ngự Hà. Dòng chảy của con sông này trở thành tuyệt vời và hoàn mĩ nhất dưới thời Minh Mạng. Và cũng từ đây đã tạo ra nên 10 chiếc cầu bắc qua con sông này trong chiều dài khoảng 3,6 km. Trtrận dài từ Đông sang Tây của Kinh thành, bao hàm những cái cầu sau: Cầu Tkhô giòn Long, cầu Đông Thành Thủy Quan, cầu Ngự Hà, cầu Bác Tế, cầu Khánh Ninh, cầu Bình Kiều, cầu Vĩnh Lợi, cầu Tây Thành Thủy Quan, cầu Hoằng Tế và cầu Xe Lửa. Xét riêng trong Kinh thành gồm 7 chiếc cầu, bao hàm: Cầu Đông Thành Thủy Quan, cầu Ngự Hà, cầu Bác Tế, cầu Khánh Ninh, cầu Bình Kiều, cầu Vĩnh Lợi và cầu Tây Thành Thủy Quan.

Họa đồ Kinh thành Huế với cùng một0 chiếc cầu bắc qua sông Ngự Hà:
1) Thanh hao Long; 2) Đông Thành Thủy Quan; 3) Ngự Hà; 4) Bác Tế;
5) Khánh Ninh; 6) Bình Kiều; 7) Vĩnh Lợi; 8) Đông Thành Thủy Quan;
9) Hoằng Tế; 10) Xe Lửa. (Nguồn: Đại Nam nhất thống chí).

 

Vị trí sông Ngự Hà trong mặt bằng tổng thể Kinh thành Huế

Trván qua những thăng trầm về thời hạn, và những biến cố lịch sử vẻ vang và thiên tai, hai cầu đã mất đi là cầu Bác Tế và cầu Bình Kiều. Hai cầu này được làm bằng gỗ và có nhẽ bị sụp đổ do thiên tai buồn phiềno lụt năm Thìn 1904 . Trên dòng sông này còn lại 5 chiếc cầu cho tới thời đại này. Chính điều này mang ra quá nhiều những thách thức, những vấn đề trong công tác bảo tồn kiến trúc những cầu vòm cũng như bít tất tay giao thông kết nối hai miền Bắc – Nam bên trong Kinh thành trong hình ảnh ngày càng cải tiến và phát triển của đô thị.

Tổng thế vị trí 5 cầu bắc qua sông Ngự Hà trong Kinh thành:
1) Đông Thành Thủy Quan; 2) Ngự Hà; 3) Khánh Ninh; 4) Vĩnh Lợi;
5) Tây Thành Thủy Quan

 

Đặc điểm kiến trúc của những cầu bắc qua sông Ngự Hà

1) Cầu Đông Thành Thủy Quan

Cầu nằm vị trí hạ lưu sông Ngự Hà trước khi đổ ra sông Đông Ba, trên trục đường Xuân 68 ngày này. Năm 1806, cầu được xây dựng bằng gỗ với tên thường gọi là Tkhô nóng Long Kiều. Đến tháng 5-1830, vua Minh Mạng cho xây dựng lại bằng vật liệu mới bằng gạch vồ và đá tkhô nóng kiên cố, vững chắc và kiên cố hơn. Cầu dài 71,7m; rộng 4,9m và cao 8,05m; vòm cầu dưới thông thủy rộng 8,4m. Lan can phía đông cao 1,55m được trổ 13 pháo nhãn hình tròn trụ đường kính 0,5m. Lan can phía tây với chiều cao 0,95m với hai trụ đá có với kích thước 0,54m x 0,54m. Đây đó là hai trụ đỡ đòn quay của khối server cửa áp trước kia.

Phối cảnh biến hóa cầu Đông Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Đông Thành Thủy Quan

 

Hình ảnh vòm cầu và hệ trụ đá đỡ đòn quay bằng đá tkhô cứng ở cầu Đông Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ tình hình cầu Đông Thành Thủy Quan

 

2) Cầu Ngự Hà

Cầu nằm trên trục đường Đinh Tiên Hoàng ngày này. Năm 1808, dưới thời Gia Long, cầu được xây bằng gỗ được đặt tên là Tkhô nóng Câu Kiều. Đến tháng 6/1820, vua Minh Mạng cho xây dựng lại bằng vật liệu kiên cố. Với chiều dài 71,6m; rộng 4,86m và cao 8,0m. Cầu có 3 vòm cầu thông thủy dưới, vòm lớn rộng 6,4m, 2 vòm nhỏ hai bên rộng 4,0m. Phía bắc của cầu có nhà bia nhỏ, bên trong có bia đá, trên đó khắc bài văn bia “Ngự Hà bi ký” , do chính vua Minh Mạng ngự bút, nói đến quy trình hình thành con sông và những chiếc cầu bắc qua.

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Ngự Hà

 

3) Cầu Khánh Ninh

So với những cầu còn lại, cầu Khánh Ninh có tổng thể kiến trúc cầu và nhà bia hầu như còn nguyên vẹn nhất cho tới thời nay. Giống như cầu Ngự Hà, cầu Khánh Ninh cũng có thể có nhà bia ở đầu cầu phía Bắc. Theo văn bia “Khánh Ninh kiều bi ký” , do vua Minh Mạng ngự bút, cầu Khánh Ninh được xây dựng vào năm 1825. Cầu nằm trên trục đường Trần Văn Kỷ thời nay, với chiều dài 44,6m; rộng 4,95m và cao 7,25m; vòm cầu dưới thông thủy rộng 6,4m.

Bản vẽ ghi nhà bia ở cầu Ngự Hà

 

Phối cảnh Cosplay và người nghịch dạng vẽ tình trạng cầu Ngự Hà

 

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Khánh Ninh

 

Phối cảnh hóa trang và gamer dạng vẽ tình hình cầu Khánh Ninh

 

4) Cầu Vĩnh Lợi

Cầu nằm trên tuyến đường Nguyễn Trãi, thuộc giữa phường Thuận Hòa và phường Tây Lộc với chiều dài 44,6m; rộng 5,0m và cao 7,25m; vòm cầu dưới thông thủy rộng 6,4m. Cầu Vĩnh Lợi được xây dựng vào năm 1825. Cầu có cấu trúc và còn nữa kiến trúc với nhiều điểm tương đương với cầu Khánh Ninh.

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Vĩnh Lợi

 

Phối cảnh trang điểm và version vẽ tình trạng cầu Vĩnh Lợi

 

5) Cầu Tây Thành Thủy Quan

Cầu có hình dạng uốn cong hai đầu, được xây dựng sát mặt trong Kinh thành, nằm trên tuyến đường Tôn Thất Thiệp thực tại. Với chiều dài 44,6m; rộng 4,65m và cao 7,46m; vòm cầu dưới thông thủy rộng 6,6m. Tương tự như cầu Đông Thành Thủy Quan, cầu Tây Thành Thủy Quan thời nay vẫn còn đó hai trụ đỡ đòn quay bằng đá thanh khô dùng để làm đóng – mở “thủy quan“ thời kỳ trước kia bằng hệ cửa áp.

Phối cảnh Cosplay cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ tình hình cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Bảng tổng hợp đặc trưng cơ version 5 cầu

Tỉ lệ và cấu trúc những cầu bắc qua sông Ngự Hà

 • Cầu Đông Thành Thủy Quan: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 7,46/44,6 = 1/5,9 = 1/6
 • Cầu Ngự Hà: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 8,0/71,6 = ~ 1/9
 • Cầu Khánh Ninh: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 7,25/44,6 = 1/6,2 = ~ 1/6
 • Cầu Vĩnh Lợi: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 7,25/44,6 = 1/6,2 = ~ 1/6
 • Cầu Tây Thành Thủy Quan: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 8,05/71,7 = 1/8,9 = ~ 1/9

Bảng tổng hợp tỉ lệ 5 cầu

 

Minh họa điển hình những thành phần cấu trúc cầu vòm
(cầu Tây Thành Thủy Quan)

 

Qua khảo sát và phân tích, 5 cầu bắc qua sông Ngự Hà trong Kinh thành có những thành phần, cấu trúc và Đặc điểm chung như sau:

 1. Viên đá (gạch) hình nêm – Keystone;
 2. Các viên đá (gạch) xếp hình cung tròn – Voussoirs;
 3. Thành vòm trong – Intrados;
 4. Thành vòm ngoài – Extrados;
 5. Mố cầu – Abutment: Được xây bằng gạch vồ với chiều dày trung bình từ là 1,2-1,5 m;
 6. Tường cánh mố cầu – Wing Wall: Được xây bằng gạch vồ. Tường cánh có kết quả hỗ trợ lực tround truyền theo phương ngang của mố cầu;
 7. Đai cầu – Belt Course: Thành phần phân phân chia tương ứng mặt đường trên cầu. Đai cầu nằm giữa thân cầu và lan can;
 8. Lan can – Parepet: Được xây bằng đá hoặc gạch vồ;
 9. Thành lan can – Capstone: Là thành phần trên với của lan can. Vật liệu được sử dụng ở đấy là đá hoặc gạch vồ tại những cầu;
 10. Đường đáy vòm – Springing Line: Là đường giới hạn của đáy cung tròn với phần chân móng cầu;
 11. Độ cao của vòm – Rise: Là khoảng nhữngh tính từ đường đáy vòm đến đỉnh vòm thành trong;
 12. Nhịp vòm – Span: Là khoảng đỡ của cầu. Đối với cầu Ngự Hà được thiết kế với 3 nhịp tương đương với 3 vòm tương ứng;
 13. Lớp dăm đá – Fill Material: Là khối đá dăm được nén chặt bên trong thân cầu;

Phân tích tround trọng

Tround trọng kết cấu vòm cầu điển hình với bán kính 3,2 m:

1) Các giả thiết

Để lagn giản tính toán tài năng chịu ttrận của cầu Vĩnh Lợi, ta giả thiết như sau:

 • Giả sử tích điện chịu ttrận của nền đất dưới cống vòm đảm bảo chống được lực tốt.
 • Bỏ qua tích điện thao tác làm việc của 2 cánh, cầu dễ bị phá hoại nhất với tiết diện nguy hiểm nhất là tiết diện giữa cầu, được xây vòm bằng gạch 250x250x500, xây 6 lớp bằng vữa vôi mật liên quan.
 • Xét vòm cong và thiên về an toàn và tin cậy cho tính toán với R=3.8m (3.20m+1.250*0.5*3.8m)

2) Các thông số kỹ thuật

Theo Bảng 9, Tiêu chuẩn chỉnh TCVN 5573-2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép theo tiêu chuẩn chỉnh thiết kế, ta có:

 • R là cường độ chịu nén tính toán của khối xây gạch thường thì; R=1.7*0.75=1.275 MPa=127,5T/m2
 • Rc là cường độ chịu cắt tính toán của khối xây gạch không tồn tại cốt thép: Rc =0.24*0.75=0.18MPa=18.0 T/m2
 • Rku là cường độ chịu kéo khi uốn của khối xây gạch không tồn tại cốt thép: Rku =0.25*0.75=0.1875MPa=18.75 T/m2

Trong số đó 0.75 là hệ số điều kiện thao tác làm việc.

3) Tván trọng

 • Ttrận trọng game thủ dạng thân những lớp (Dead load), xét 1m dài dọc cầu ta có:

 

 • Tván trọng xe (Live load), đặt N=1.0T ở đỉnh vòm cầu

4) Sơ tín đồh và những biểu đồ nội lực

Biểu đồ lực dọc N với q=3.0T/m (hình trái), Biểu đồ lực dọc với Q=1.0T (hình phtrận)

 

Biểu đồ moment với q=3.0T/m (hình trái), Biểu đồ moment dọc với Q=1.0T (hình phtrận)

 

5) Kiểm tra điều kiện chịu nén của vòm gạch

6) Kiểm tra điều kiện chịu uốn của vòm gạch

Điều tiết nước và ngăn triều cường

Cùng với thuộc tính và vai trò của sông Ngự Hà, những cầu vòm này còn có vai trò làm giảm véc tơ vận tốc tức thời dòng chảy trải qua những tiết diện nhỏ của những vòm cầu trong việc hỗ trợ chống ngập lụt, thoát nước ra ngoài Kinh thành. Việc thoát nước mưa và nước sinh hoạt theo hướng từ Tây sang Đông, tùy thuộc vào trong dòng chảy của con sông và độ nghiêng của Kinh thành về phía Đông Bắc. Chức năng ngăn triều cường phối hợp sự vận hành của khối server cửa áp trước đây (lúc này chỉ từ tồn tại những trụ đá đỡ đòn quay). Trong số đó, hai chiếc cầu ở hai phía Đông và Tây của Kinh thành là Đông Thành Thủy Quan và Tây Thành Thủy Quan đóng vai trò chốt chặn ngăn và điều tiết nước hai đầu của con sông Ngự Hà.

Dòng chảy của sông Ngự Hà qua những cầu vòm

 

Thực trạng và nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp của kiến trúc những cầu vòm

Sự tồn tại của 5 chiếc cầu vòm bắc qua sông Ngự Hà trong Kinh thành cho tới thời nay là 1 trong khoảng thời hạn gần 2 thế kỷ. Đó là 1 trong khoảng thời hạn đủ dài để nhìn nhận sức chịu đựng của những vật liệu xây dựng nên những cầu. Cùng với những tác động tiêu cực từ yếu tố thiên nhiên và con người qua quy trình sử dụng đã làm hư hại về mặt cấu trúc cầu cũng giống như những thành phần, xem thêm kiến trúc.

Hình ảnh chân vòm cầu Khánh Ninh bị hư hại nghiêm trọng (12-2022)

 

Hình ảnh trụ đá lan can cầu bị hư hại ở cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Nhìn chung, tình trạng của 5 chiếc cầu hiện thực bắc qua sông Ngự Hà đang dần xuống cấp với nhiều vết nứt lớn và những hư hại tăng dần theo năm tháng. Những thành phần, còn nữa kiến trúc mất đi do hư hỏng theo thời hạn hoặc được xây mới lại một nhữngh không tuyệt vời và hoàn mĩ nhất bởi những tác động của con người. Do vậy, đấy là vấn đề thực sự cấp thiết để gợi ý những gitrận pháp trùng tu và bảo tồn những cái cầu này trong thời điểm hiện tại.

Sự xuống cấp của kiến trúc những cầu vòm bởi những nguyên nhân tập trung sau:

Thứ nhất, điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng miền thường xuyên gây những tác động tiêu cực đến khối server cầu, như sự chênh lệch nhiệt độ, sụt lún địa chất theo thời hạn gây ra những vết nứt thân cầu.

Thứ hai, những thành phần, còn nữa kiến trúc của cầu hư hỏng do nguyên nhân chiến tranh trước đây, như trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân – 1968.

Thứ ba, thực vật xâm hại, bám vào những mặt phẳng cầu theo thời hạn, gây ra những hư hại mặt phẳng thân cầu.

Thứ tư, lòng cầu được trván nhựa asphalt thực tại thay vì làm giảm độ dốc của cầu thì đã bào mòn những lớp gạch thuộc vòm kết cấu chịu lực chính của cầu một nhữngh nghiêm trọng (cầu Khánh Ninh).

Thứ năm, sự quá tván bởi những phương tiện lưu trải qua cầu thường xuyên gây găng tay lên tài năng chịu lực của những cầu do việc phân luồng giao thông ra vào Kinh thành chưa thực sự hợp lí.

Thứ sáu, sự ngày càng tăng dân số (4 phường) với với sự thiếu ý thức của người dân làm hư hại những còn nữa và thành phần kiến trúc cầu trong quy trình sử dụng.

Vai trò kết nối giao thông của những cầu bắc qua sông Ngự Hà

1. Thực trạng giao thông

Có thể nói việc giao trải qua những cầu bắc qua sông Ngự Hà thời đại này là 1 trong các mỗi vấn đề cấp bách trong lưu thông. Một mặt, lòng cầu tương đối hẹp so với độ rộng của những tuyến đường giao thông chính và chỉ thỏa mãn nhu cầu nhu yếu cho những phương tiện cơ giới lưu thông tốt một chiều. Điều này gây ra xung đột, tắc nghẽn tại những điểm cầu trong việc tham gia giao thông của người dân. Mặt khác, con số phương tiện dự báo ngày càng tạo thêm dẫn đến sự quá tmàn đặt lên những cầu này.

Bảng ước tính phương tiện 4 Phường (phối hợp số liệu khảo sát dân số năm 2020)

Số phương tiện lưu thôngtrong 5 phút tại những cầu: 1)Đông Thành Thủy Quan;
2) Ngự Hà; 3) Khánh Ninh; 4) Vĩnh Lợi; 5) Tây Thành Thủy Quan

 

2.Kết nối giao thông đường bộ

Việc thiếu mất đi hai chiếc cầu Bác Tế và Bình Kiều trong lịch sử hào hùng, đã làm tăng ức chế lưu thông và vai trò kết nối huyết mạch giao thông đường bộ hai miền Bắc-Nam trong Kinh thành chỉ trải qua 5 chiếc cầu vòm này. Cả 5 chiếc cầu này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong tổng thể kiến trúc cảnh sắc và kết nối giao thông hai miền Bắc-Nam cho tất tật những mô phỏng phương tiện lưu trải qua 5 trục giao thông chính. Bao gồm:

 • Trục giao thông đường Xuân 68 gắn sát với những điểm vượt trội cảnh sắc, kiến trúc: Cửa Đông Ba, sông Ngự Hà, miếu Lương Y và Cửa Kẻ Trài.
 • Trục giao thông đường Đinh Tiên Hoàng tiếp nối với những điểm nổi trội cảnh sắc, kiến trúc: Cửa Thượng Tứ, hồ Tịnh Tâm, Tàng Thư Lâu và Cửa Chánh Bắc.
 • Trục giao thông đường Trần Văn Kỷ nối sát với những điểm vượt trội phong cảnh, kiến trúc: Đại Nội, sông Ngự Hà và nhà thờ Giáo xứ Tây Linh.
 • Trục giao thông đường Nguyễn Trãi nối sát với những điểm vượt trội phong cảnh, kiến trúc: Cửa Nhà Đồ, Đàn Xã Tắc, sông Ngự Hà và Cửa An Hòa.
 • Trục giao thông đường Tôn Thất Thiệp tiếp liền với những điểm nổi trội cảnh sắc, kiến trúc: Cửa Hữu, sông Ngự Hà và Cửa Chánh Tây.

Sơ đồ liên hệ những trục giao thông chính trong Kinh thành

 

3. Kết nối giao thông đường thủy

Việc kết nối tuyến đường thủy từ phía Đông sang phía Tây của Kinh thành trải qua hai cửa thành bằng đường thủy là Đông Thành Thủy Quan và Tây Thành Thủy Quan. Theo những tài liệu tìm hiểu thêm, tuyến giao thông này trước đây được sử dụng tập trung cho việc vận chuyển lương thực, ngân khố và là tuyến vọng cảnh bằng đường thuyền trong phòng vua trước kia. Ngày nay, tuyến đường thủy này đang được đánh giá trọng trong việc triết lý và quy hoạch trong cải nhữngh và phát triển những dịch vụ, phượt.

Đề xuất giround pháp bảo tồn kiến trúc và tổ chức giao thông

1. Gitrận pháp bảo tồn kiến trúc

Thứ nhất, Review tình trạng xem thêm những cầu vòm để phân loại mức độ xuống cấp và tìm ra hướng bảo tồn thích hợp. Phân loại những yếu tố và nguyên nhân tác động đến kiến trúc và kết cấu cầu.

Thứ hai, tích lũy những tài liệu, cứ liệu lịch sử dân tộc từ những nguồn không giống nhau để đối sánh, lựa chọn giround pháp bảo tồn tương thích nhất.

Thứ ba, giround pháp bảo tồn gắn với việc giữ lại nguyên trạng nhất trọn vẹn có thể những xem thêm kiến trúc gốc ban sơ. Việc sử dụng vật liệu thay thế cho quy trình phục dựng, cround tạo và thay thế sửa chữa phround được xem xét, lựa chọn kỹ lưỡng sao cho giống với vật liệu gốc ban sơ.

Thứ tư, quy trình cround tạo, chỉnh trang và phục dựng những thành phần kiến trúc và cấu trúc cầu cần phân tích những phương pháp thi công truyền thống cuội nguồn một nhữngh cẩn trọng và tuyệt vời quan trọng tuân thủ theo những quy định của Luật Di sản văn hóa truyền thống Việt Nam.

Thứ năm, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, trả lại vẻ mỹ quan vốn có trước đây của những chiếc cầu, bao hàm việc tháo dỡ những đường dây, đường ống thuộc hạ tầng kỹ thuật đang liên quan với thân cầu lúc này.

2. Gimàn pháp tổ chức giao thông

Thứ nhất, cần hạn chế và giảm thiểu những phương tiện cơ giới có tmàn trọng lớn vào ra Kinh thành, nhằm mục đích giảm ức chế tmàn trọng lên sức chịu tmàn của những cầu vòm và tắc nghẽn giao thông toàn bộ tại những điểm cầu.

Thứ hai, tổ chức phân luồng phương tiện lưu thông một nhữngh hợp lý và phải chăng trong giao thông đối nội và đối ngoại của Kinh thành.

Thứ ba, xây dựng sơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị tổng thể và toàn vẹn nhất và quy hoạch những tuyến giao thông công cộng (xe bus) phải chăng. Khuyến nghị, tuyên truyền người dân sử dụng những phương tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông xanh.

Giround pháp “Vòng giao thông tuần hoàn” trải qua 4 trục chính

 

Đề xuất gitrận pháp rõ ràng: Dựa trên những thông số kỹ thuật ttrận trọng tính toán điển hình và tình trạng giao thông, từ đó, nên xem một khối server giao thông kết nối bên trong và phía bên ngoài Kinh thành, tạo thành một “vòng giao thông tuần hoàn”, phối hợp 4 trục giao thông chính, có những:

 • Trục 1: Phương tiện giao thông vào từ Cửa Nhà Đồ – đường Nguyễn Trãi – lối ra Cửa An Hòa;
 • Trục 2: Phương tiện giao thông vào từ Cửa Chánh Bắc – đường Đinh Tiên Hoàn – lối ra Cửa Thượng Tứ;
 • Trục 3: Phương tiện giao thông vào từ Cửa Đông Ba – đường Mai Thúc Loan – đường Đặng Thái Thân – đường Yết Kiêu – lối ra Cửa Hữu;
 • Trục 4: Phương tiện giao thông vào từ Cửa Chánh Tây – đường Thái Phiên – lối ra Cửa Kẻ Trài.

Đây là 4 trục giao thông chính 1 chiều ra vào Kinh thành kết nối bởi 8 cổng thành hiện tại. Thông qua 4 nút giao thông được giao cắt bởi 4 trục chính, sẽ thiết lập thêm những “vòng giao thông tuần hoàn thứ cấp” tiếp theo xung quanh những nút này. Đây là giván pháp sẽ giảm tván và ức chế lên khối VPS giao thông cho toàn Kinh thành nói chung và ức chế lưu thông lên khối VPS cầu vòm gạch – đá bắc qua sông Ngự Hà nói riêng, nhằm mục đích đảm bảo lưu thông liên lạc tốt hơn.

Ngày nay, với với sự giãn nở đa chiều trong chiến lược nhữngh tân và phát triển tài chính và triết lý đô thị, TP đã được không ngừng mở rộng và nhữngh tân và phát triển với nhiều thành tựu. Trong hình ảnh đó, những chiếc cầu được xây bằng gạch vồ và đá thanh khô xưa, tuy trmàn qua thời hạn dài với những năm tháng thăng trầm với những biến cố lịch sử dân tộc nhưng vẫn giữ những nét đặc trưng, những giá trị cao quý về mặt lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống cũng như di sản kiến trúc trong tâm đô thị.